Imprimeix

Atenent al nostre objectiu de millorar la qualitat en el nostre centre, aquest curs 2010-2011, hem constituït un grup de qualitat format per un professor/a representant de cada família professional.

Com a primer pas, hem treballat en l'elaboració de dos enquestas d'avaluació diagnòstica: una enquesta per avaluar la tasca de l'equip directiu, i una altra per avaluar la tasca docent del professorat.

Ambdues s'han dut a terme a través de la plataforma Moodle, i els resultats ens serviran com a orientació per tal d'mplantar millores en un i altre aspecte.

 

 

  • COVID-19 ACCES AL CENTRE AMB CITA PREVIA