Imprimeix

CIP FP La Costera 03

Una de les funcions del centres integrats de formació professional es la de impulsar l’establiment de mesures de gestió de qualitat i millora continua que els permeta incrementar l’eficàcia interna i l’adequació dels processos.

Per a poder assegurar que el nostre centre compleix amb aquesta funció que li està assignada és necessari implantar un sistema de gestió de qualitat, que ens permeta planificar i millorar la nostra manera de treballar, i en conseqüència, aconseguir la satisfacció de les necessitats de totes les parts implicades en el servici que prestem.

El CIPFP La Costera ha estat des dels seus inicis com a Escola d’aprenentatge d’ensenyaments professionals industrials, un centre de referència de la formació professional en la comarca. Amb aquesta transformació en centre integrat i la nostra aposta d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat pretenem reforçar aquest aspecte i consolidar-nos en ell.

La nostra política de qualitat està basada en la missió, visió i valors següents:

MISSIÓ

 • Som un centre públic d’ensenyament centrat en l’àmbit de la formació professional, que pretén desenvolupar les capacitats i competències dels nostres alumnes, formant-los com a professionals altament qualificats i amb un alt grau d’inserció laboral

VISIÓ

 • Donar resposta a les necessitats formatives, tant humanes com tècniques i culturals, de les persones amb la finalitat de proporcionar una formació integral i de qualitat al llarg de la vida que les capacite per a incorporar-se, al mon laboral o a altres nivells d’estudis, amb la millor qualificació possible.
 • Atendre a les necessitats socio-laborals del nostre entorn impulsant la col·laboració amb el teixit productiu, i adequar-nos als reptes que el futur planteja en matèria de formació i innovació tecnològica, propiciant l’intercanvi de coneixements, habilitats i procediments.
 • Treballar per tal de millorar l’aplicació de les noves tecnologies i millorar la qualitat dels servicis que prestem, buscant sempre la satisfacció dels usuaris: alumnes, professors, famílies, empreses.

VALORS

 • Impartim sols Formació Professional
 • Som el centre de referència  per a les empreses dels nostre entorn, mantenint amb moltes de elles convenis de col·laboració per a la realització de la FCT.
 • Disposem d’una web específica de FP que permet a empreses, alumnes i altres usuaris, satisfer les necessitats d’informació referents a FCT i Borsa de treball.
 • Comptem amb recursos humans altament qualificats que tenen com a meta oferir servicis de qualitat i la millora continua de les activitats que realitzen, partint del treball en equip.
 • Apostem per la formació continua del professorat
 • Ens relacionem activament amb institucions públiques i privades per tal de garantir els objectius que ens hem plantejat
 • Estem oberts als avanços científics i tecnològics que afavoreixen el compliment de les expectatives que els alumnes ens plantegen
 • COVID-19 ACCES AL CENTRE AMB CITA PREVIA