Imprimeix

EMPRENEDORIA SOCIALUna aposta ferma del centre es el desenvolupar en l’alumnat la iniciativa emprenedora. Des del departament de FOL, s’està treballant els últims cursos amb projectes d’innovació amb aquest objectius.

Per a enguany pretenguem continuar amb aquesta línia de treball que el curs passat va suposar la organització del I Concurs d’emprenedoria social, on es pretén dotar econòmicament a un projecte d’emprenedoria dels nostres alumnes per tal d’aconseguir que es puga ficar en marxa realment. Comptem amb la col·laboració i suport amb aquesta finalitat de Caixa Ontinyent i l’Ajuntament de Xàtiva.

Imprimeix

SOSTENIBLEL'objectiu principal és involucrar a tot l'alumnat del centre en un projecte comú de sensibilització cap a la cura del nostre entorn, el paper que podem exercir i la repercussió que açò té en la nostra vida diària.

Pretenem, així mateix, fomentar la consciència de formar part d'una comunitat. Es persegueix aprofundir en el coneixement mutu entre els estudiants dels diferents cicles formatius, mitjançant la construcció conjunta de nous aprenentatges, per a açò cada especialitat formativa aportarà al projecte sabers de la seua particular àrea de coneixement, combinant-se al llarg de tot el procés els rols d'ensenyament-aprenentatge.

Llegeix més:LA COSTERA SOSTENIBLE

Imprimeix

PROMECEUna línia estratègica del nostre centre és la innovació per açò des de la Direcció s'incentiva la participació en projectes relacionats amb ella i amb la introducció de noves metodologies d'aprenentatge. Aquest és un projecte per al disseny i aplicació de metodologies de millora de l'aprenentatge de l'alumnat que es realitza per agrupacions de centres de diferents comunitats autònomes, subvencionat pel Ministeri d'Educació.

Blog del projecte

Llegeix més:COMPARTINT METODOLOGIES INNOVADORES ENTRE CENTRES DE FP

Imprimeix

VIDEOCURRICULUMAcollint-nos a la convocatòria de Projectes d’investigació i Innovació educativa per al desenvolupament del curriculum durant el curs acadèmic 2015-2016 (Ordre 11/2015 de 28 de setembre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport), hem sol·licitat ajuda per a realitzar un projecte innovador en l’àmbit de l’Orientació i Inserció Professional, centrat en el desenvolupament de una ferramenta clau en aquest procés: el videocurriculum.

Llegeix més:UTILITZACIÓ DEL VIDEOCURRICULUM A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL