CURSOS ANTERIORS

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

 • PROJECTE ARCE

  El programa ARCE pretén promoure agrupacions de centres educatius de diferents comunitats autònomes per a la realització i posada en pràctica de projectes comuns. El nostre centre participa, juntament amb el IEFPS MEKA i l'Institut CASTELLARNAU en la convocatòria de març de 2011 d'aquest programa, amb el projecte

  "TRANSFERÈNCIA DE BONES PRÀCTIQUES ORGANITZATIVES I DE GESTIÓ ENTRE CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL".

  El projecte té com a objectiu comprendre les millors pràctiques que poden estar emprant els centres educatius de l'agrupació per a després integrar-les en la gestió dels nostres centres i la pràctica docent, i així obtenir una formació en millora contínua i camí a l'excel·lència. Pretén aconseguir una Formació Professional de qualitat que es nodrisca de l'entorn que li envolta amb la finalitat de servir de nexe entre els diferents sectors de la societat satisfent les necessitats dels mateixos.

  Nombre d'articles: 5


 • PROJECTES D'INNOVACIÓ

  El nostre centre participa enguany en tres projectes d´innovació aplicada i transferència del coneixement en la formació professional del sistema educativa, convocats en abril de 2011 per la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional.

  Aquesta convocatòria permet als centres que imparteixen formació professional poder desenvolupar projectes d'innovació, en els quals es fomente la cooperació entre diferents centres o entre centres i empreses o entitats diverses, prioritzant la col·laboració amb les PIMES, tant en el terreny de la tecnologia, com de la gestió, l'organització i l'aprenentatge.
  D'altra banda pretenen fomentar els intercanvis d'experiències entre centres i la mobilitat d'alumnes i professors, per a l'adquisició i millora de les seues competències en els àmbits que desenvolupa el projecte. També permetran establir xarxes de centres que imparteixen formació professional en el sistema educatiu per a fomentar iniciatives innovadores dins del sistema de formació professional educativa, tot açò per una millora en la qualitat i eficàcia de la formació.

  Els tres projectes en els quals participa el nostre centre són:

  Nombre d'articles: 10