Imprimeix

El Projecte funcional de centre és un document que enumera i defineix els trets d´identitat del Centre integrat, formula els objectius (valors prioritaris) que persegueix i expressa els criteris metodològics i l´estructura organitzativa del Centre.

El nostre projecte ha de reflexar la nostra nova identitat com a Centre Integrat Públic de Formació Professional. En aquest  sentit estem treballant els següents aspectes:

a-  Formació professional per al treball- dirigida a treballadors desocupats i treballadors en actiu.

b- Innovació- Incorporar les tecnologies més modernes i modernitzar els sistemes de formació amb els últims avanços multimedia, i utilització de plataformes de formació a distància.

c-  Internacionalització- realització de la Formació en centres de treball en altres països i participació en programes europeus d'aprenentatge permanent

d- Informació i Orientació Professional- en l'accés a Cicles formatius i PQPI i en el procés d'inserció laboral.

El nostre projecte funcional inclourà:

– El conjunt de directrius bàsiques que l'inspiren

– La caracterització del centre: definició del centre tenint en compte: l’entorn socioprofessional; els vincles amb empreses i organitzacions; les línies estratègiques d’actuació i sistema d’avaluació de les accions; els recursos; i el model de gestió.

– Pla anual d’actuació del centre on reflexarem els aspectes en què es treballarà de manera preferent l’any de referència.