nouCURS SERVEF

PROMOCIÓ I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB PERSONAS AMB DISCAPACITAT (SSCE0111)

 

Proces de selecció pròxim- Termini inscripció obert

INICI DEL CURS 12/12/2018

Interessats/des inscriures en AUTOSERVERF (formació)